Politica de confidențialitate

NOTĂ DE INFORMARE PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL PE SITE-UL escortepremium.ro

–––––––––––––––––––––––––––––––
Ce reprezintă această Politică de confidențialitate

Subscrisa, (“Operatorul de date”sau “Societatea”) persoană juridică română, deține platforma escortepremium.ro. Având în vedere faptul că dvs., în calitate de utilizator (pentru mai multe informații referitoare la această calitate vărugăm să consultați secțiunea „Termeni și condiții”), interacționați cu noi prin intermediul acestei platforme, am pregătit prezenta notă de informare cu scopulde a vă explica ce fel de date cu caracter personal prelucrăm, de ce le prelucrăm, ce facem cu ele și cât timp le stocăm. Prezenta notă de informare reprezintă Politica noastră de confidențialitate și este în acord cu Regulamentul european nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protecția datelor(„GDPR”) – intrat în vigoare în 25.05.2018, precum și cu Legea nr. 190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului, adoptată de Parlamentul României.Politica noastră de confidențialitate este supusă unor revizuiri periodice asupra cărora veți fi informați prin publicarea pe site-ul escortepremium.ro aultimei versiuni. Conform GDPR, prin accesarea site-ului nostru escortepremium.ro ,dvs. aveți calitatea de „persoană vizată”, fapt care impune în sarcina noastră un set de obligații și vă conferă dvs. un set de drepturi, toate aceste aspecte fiind descrise în rândurile de mai jos, astfel că vă rugăm să citiți cu atenție prezentul document. Suntem pe deplin conștienți de faptul că informațiile personale vă aparțin, facem tot posibilul să le stocăm în siguranță și să le prelucrăm cu atenție. Vă atragem atenția asupra faptului că raporturile juridice dintre noi și dvs. (utilizator)sunt guvernate de regulile prevăzute în Termenii și condițiile afișate pe siteși la care ați agreat prin accesarea acestuia și respectiv prin continuarea utilizării sale. 

Categorii de date cucaracter personal pe care le prelucrăm

1. Date personale de identificare (nume, prenume, adresă, vârsta,sex, telefon, e-mail)

2. Informații furnizate de tehnologia utilizată (adresa internet protocol-IP, date privind istoricul navigării, informații legate de browser, sistemde operare, locație, cookies. Datele personale descrise mai sus sunt prelucrate de subscrisa diferit, în funcție de activitatea dvs. pe site-ul escortepremium.ro ,respectiv vom colecta doar informații privind locația, tipul de browserutilizat, IP-ul și istoricul de navigare atunci când vizitați pagina noastră web, fără a vă crea un cont pe platforma noastră și strict în scopul de a îmbunătăți calitatea serviciilor oferite. Atunci când dvs. decideți să văcreați un cont pe site-ul nostru, ne veți furniza mai multe informații personale dintre cele enumerate în rândurile de mai sus, voința dvs. fiind temeiul colectării acestora. Societatea nu solicită și nu colectează cu bună știință date cu caracter personal ale copiilor cu vârsta mai mică de 18 ani. În cazul în care Societatea descoperă că o persoană care nu a împlinit vârsta de 18 ani i-a furnizat date cu caracter personal, va distruge aceste informații de pe serverele sale imediat.

Escortepremium.ro folosește cookies pentru a putea furniza utilizatorilor informații relevante. Un cookie este un mic fișier text (conținând litere si cifre) plasat in calculatorul dumneavoastră când accesați un anumit website.Cookie-ul permite site-ului sa recunoască calculatorul unui utilizator .Fișierele cookies strict necesare funcționării site-ului nu necesită acordul utilizatorilor pentru activare. Cât privește restul fișierelor cookies pe care le folosim,aveți posibilitatea gestionării acestora conform preferințelor, direct pesite-ul nostru ori din browser-ul dvs. Vă informăm asupra faptului că pentru o experiență de navigare completă și care să răspundă tuturor nevoilor dvs. este recomandat să acceptați utilizarea tuturor modulelor cookie la accesarea platformei. Preferințele privind cookie pot fi modificate și ulterior.

Cookies generate de Escortepremium.ro:

sec_session_id – generat de aplicatia escortepremium.ro pentru aretine autentificarea pe
ageVerified – generat de escortepremium.ro pentru a retine confirmarea varstei de18 ani

Scopul și temeiul prelucrării datelor

Putem prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal pentru următoarele scopuri:

– pentru a încheia sau a executa un contract pe care l-am încheiat cu dumneavoastră;
– pentru a furniza serviciile noastre;
– pentru a respecta o obligație legală (de exemplu, transmiterea datelor către autoritățile publice competente cum ar fi Poliție/Parchet/instanțe de judecată etc.);
– atunci când este necesar pentru interesele noastre legitime (sau pentru celeale unei terțe părți) și pentru interesele dumneavoastră (de exemplu, pentru detectarea și prevenirea fraudei sau pentru asigurarea securității IT și arețelelor), cu excepția cazului in care drepturile dumneavoastră fundamentale prevalează față de aceste interese;
– pentru diverse motive tehnice, administrative și operaționale, cum ar fi pentru a ne asigura de prezentarea conținutului în modul cel mai eficient pentru dumneavoastră și pentru computerul dumneavoastră; pentru a îmbunătăți platforma,inclusiv funcționalitatea acesteia; pentru administrarea Website-ului nostru;
– pentru operațiunile interne, inclusiv în scopuri de depanare, analiză adatelor, testare, statistică și de cercetare;
– pentru a va contacta (de exemplu a va răspunde unei solicitări, pentru a vatine la curent cu modificările sau actualizările politicilor si termenilor noștri , pentru a va răspunde atunci când ne contactați);
– ca parte a eforturilor noastre de a păstra Website-ul nostru în siguranță,corect si actualizat. Prin acordul dvs. exprimat prin accesarea şi utilizarea www.escortepremium.ro datele dvs. cu caracter personal și orice alte informații furnizate de dvs. pot fi prelucrate şi utilizate de Operatorul dedate în scopul furnizării serviciului sau în scopul realizării unui interes legitim pentru îmbunătățirea serviciilor sale. Conform legislației învigoare, avem obligația de a indica temeiul juridic al prelucrării datelor dvs.personale. În ceea ce privește site-ul nostru escortepremium.ro , care reprezintă o platformă prin intermediul căreia se realizează publicitate cu privire la diverse bunuri și servicii,  are ca și obiect de activitate conceperea și întreținerea acesteia, apreciem faptul că baza legală a prelucrării datelor personale este diferită după cum dumneavoastră doar vizitați site-ul nostru, ori vă creați un cont de utilizator pe acesta. Atunci când doar vizitați site-ul nostru.

Conform termenilor și condițiilor la care ați aderat prin accesarea site-ului escortepremium.ro , în conceptul de utilizator este inclusă și persoana care doar vizitează pagina escortepremium.ro , fără a-și crea un cont de utilizator. Subscrisa, astfel cum am arătat mai sus colectăm, în ceea ce privește acest vizitator, date privind locația, tipul de browser utilizat, IP-ul și istoricul de navigare, întrucât prin obiectul nostru de activitate suntem direct interesați în a urmări opțiunile/preferințele dvs. astfel încât să putem să ne concepem site-ul în așa fel încât să se adpteze cel mai bine nevoilor dvs.Totodată, este posibil să vă folosim adresa IP pentru a putea contribui la diagnosticarea problemelor legate de serverele noastre și pentru a ne administra pagina de internet, pentru a analiza tendințele, pentru a urmări mișcările vizitatorilor și pentru a culege informații demografice generale care să ne sprijine în identificarea preferințelor vizitatorilor. Temeiul prelucrării esteinteresul nostru legitim de a monitoriza activitatea pe site şi a asigura securitatea site-ului.

Atunci când vă creați cont pe site-ul nostru.

Pagina noastră de internet vă permite, prin intermediul unuiformular, crearea unui cont. Atunci când dvs. decideți să vă creați un cont pesite-ul nostru, ne veți furniza mai multe informații personale dintre cele enumerate în rândurile de mai sus, voința dvs. stând la baza colectăriiacestora. Temeiul juridic al prelucrării datelor cu caracter personal înaceastă situație constă în necesitatea încheierii și executării unui contract,raporturile juridice dintre noi fiind guvernate de termenii și condițiile publicate pe site. În cazul în care nu ne furnizați datele solicitate prin intermediul formularului, ne vom afla în imposibilitatea furnizării serviciului.Privitor la plasarea de cookies de către escortepremium.ro , pentru cele care nu sunt strict necesare asigurării funcționalității site-ului este necesar consimțământul dvs. ca temei al prelucrării, pe care îl veți acorda prin intermediul butoanelor special amplasate la intrarea pe platformă. În ceea ce privește transmiterea datelor dvs. cu caracter personal către Autoritățile Publice cu competențe în cercetarea unor fapte de natură penală, temeiul juridic al prelucrăriiîl constituie îndeplinirea unei obligații legale.5

Categorii de destinatari către care se pot divulga datele personale colectate

Suntem o societate specializată în administrarea paginilor web și acționăm cu seriozitate în ceea ce privește prelucrarea și stocarea datelor dvs. personale. În acest sens, trebuie să știți că toți angajații noștri sunt legați de clauze de confidențialitate, că sunt instruiți în mod periodic asupra obligațiilor care le revin privitoare la securitatea datelor cu caracter personal, am implementat măsuri tehnice și organizatorice de asigurare aconfidențialității și securității prelucrării datelor dvs. personale. De asemenea vă informăm despre faptul că în cursul desfășurării activității noastre, subscrisa sa furnizeze date cu caracter personal care vă aparțin către o serie de colaboratori. În cursul acestui proces acționăm cu maximă responsabilitate și ne alegem colaboratorii care oferă garanții suficiente privitor la existența unor măsuri tehnice și organizatorice de protecție adatelor cu caracter personal. Totodată, am inclus în toate contractele cu colaboratorii și persoanele afiliate clauze de confidențialitate menite să protejeze interesele utilizatorilor noștri.

Următoarele categoriide destinatari pot avea acces la datele dvs. cu caracter personal:

Furnizorii de servicii care oferă sprijin administrativ,profesional și tehnic Societății pentru suport IT, de securitate și resurse comerciale (ex. Administratorul de sistem);
– Consultanți externi (ex. firme de audit, avocați);

– Autorități publice precum Poliție/Parchet, instanțele judecătorești,Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal;
– furnizorii de servicii de analiză, de stocare (cloud) și de motoare de căutare care ne ajută n îmbunătățirea și optimizarea Website-urilor noastre;
– terților furnizori de cookie-uri și tehnologii similare;parteneri de afaceriși subcontractanți.

Transferul datelor personale într-o țară din afara Spațiului Economic European
Subscrisa nu transferăm date cu caracter personal care vă aparțin într-o țară din afara Spațiului Economic European, decât dacă există protecții adecvate, incluzând:
o decizie privind caracterul adecvat emisă de Comisia Europeană cu privire lațara sau țările de destinație;

Dreptul la ștergerea datelor sau „dreptul de a fi uitat”

Presupune dreptul de a solicita și obține ștergerea datelorcu caracter personal care vă privesc, în anumite circumstanțe, precum (i)datele cu caracter personal nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate, (ii) datele au fost prelucrate ilegal, (iii) prelucrarea a avut loc în baza consimțământului dvs. iar acesta afost retras. Cu toate acestea, datele dvs. personale vor fi prelucrate în continuare în situația în care dispozițiile legale în materie impun acest aspect.

Dreptul de a văretrage consimțământul
Consimțământul poate fi retras în orice moment, atunci când prelucrarea datelor cu caracter personal care vă privesc a fost efectuată pe baza consimțământului dumneavoastră.

Dreptul larestricționarea prelucrării
Presupune dreptul de a solicita și de a obține restricționarea prelucrării datelor cu caracter personal care vă privesc, în anumite circumstanțe precum(i) contestarea exactității datelor ori (ii) prelucrarea ilegală.

Dreptul laportabilitatea datelor
Presupune dreptul dvs. de a primi într-un format structurat datele cu caracter personal care vă privesc și pe care ni le-ați furnizat precum și dreptul dvs. ca, în anumite circumstanțe, să le transmiteți unui alt operator ori să le transferăm chiar noi altui operator atunci când acest lucru este fezabil din punct devedere tehnic.

Dreptul la opoziție
Presupune ca, în orice moment, aveți dreptul de a vă opune, din motive legate desituația particulară în care vă aflați, prelucrării datelor cu caracter personal,în anumite circumstanțe.

Dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată adatelor dumneavoastră, inclusiv crearea de profiluri care produc efecte juridice sau care vă afectează semnificativ
Presupune că aveți dreptul de a solicita intervenție umană din partea operatorului, de a vă exprima punctul de vedere și de a contesta decizia.

Dreptul de a depune o plângere la noi și/sau la autoritatea competentă privind protecția datelor personale

Dreptul de a vă adresa justiției
Pentru exercitarea acestor drepturi, precum și pentru întrebări suplimentare cuprivire la această notă de informare sau în legătură cu utilizarea de către Operator a datelor personale, vă rugăm să ne contactați prin email, precizând numele dumneavoastră, adresa poștală sau de e-mail (în funcție de modalitatea în care doriți să comunicăm), numărul de telefon și scopul cererii.

Prin e-mail: [email protected]

Cele mai sexy și carismatice escorte din toate orașele României . Cu ajutorul platformei noastre puteți găsi cele mai complete informații despre escorte , dame de companie , saloane de masaj erotic sau night cluburi pentru petrecerea unor momente de relaxare și eliberarea stresului acumulat în urma activităților de zi cu zi .
Copyright © 2022 Escorte Premium România . Toate drepturile rezervate .